Situs Resmi Komisi Bimbingan dan Dakwah Syura Ahlulbait Indonesia (ABI)
HomeDark Header

Dark Header

Health & Fitness

Langkah Pencegahan: Menjaga Kesucian dari Awal Mencegah dosa dan perilaku buruk adalah landasan utama dalam penyucian

Allahumma shalli ‘ala Muhammad wa aali Muhammad Puja dan puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah

BismillahirrahmanirrahimAllahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad Berdasarkan kriteria visibilitas hilal awal bulan Muharram 1446 H

Peristiwa Mubahalah merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam yang menjadi bukti kebenaran dakwah

Ketika Imam Ali diangkat menjadi khalifah dan umat Islam membaiatnya, beliau pergi ke masjid dengan

Imam Musa Kazhim as, imam ketujuh dalam mazhab Syiah, adalah pewaris kedalaman ilmu dari datuknya,

Oleh Ustadz Dr. Muhsin Labib Pendidik sukses bukanlah yang mencetak banyak orang di tengah masyarakat tapi

Dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang diinterpretasikan oleh Mazhab Syi'ah sebagai berkaitan dengan konsep Imamah.

a
Entertainment & Tips

Berikut adalah surat dari Imam Khamenei yang ditujukan kepada para mahasiswa di Amerika Serikat setelah mereka dengan berani membela rakyat Palestina. Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya menulis