Situs Resmi Komisi Bimbingan dan Dakwah Syura Ahlulbait Indonesia (ABI)
HomePosts Tagged "Hamba"

Hamba Tag

Oleh: Muhsin Labib,MA Yang merasa bahagia dan melihat semua hal berjalan sesuai harapannya menganggap Tuhan menyayanginya. Ekspresinya ceria, penuh tawa, benderang dan mengundang suka. Sedangkan yang merasa sengsara dan melihat semua hal menabrak harapannya menganggap Tuhan mengabaikannya. Ekspresinya murung, penuh tangis dan memancing iba. Banyak atau sebagian

Oleh: Dr. Muhsin Labib, MA Manusia adalah benda yang berintegrasi dengan jiwa berkembang, berkehendak dan berakal. Tiga substansi pembentuk manusia: Akal (ontologis, bukan akal epistemologis) adalah substansi abstrak murni, yang lazim disebut ruh. Ia adalah blueprint. Ia adalah serpihan cahaya yang dekat dengan sumber cahaya. Ia tak

Kata syirik (al-syirk) diambil dari kata musyarakah (bersekutu) seperti ucapan Nabi Musa a.s. dalam Alquran: "Jadikanlah ia sekutu dalam urusanku" [Thaha: 32]. Maksudnya, ia memohon kepada Allah untuk menjadikan Nabi Harun sebagai sekutu (teman) untuk menjalankan risalahnya. Syirik adalah menyekutukan Allah dengan selain Allah. Artinya, manusia

Setelah mengangka kepala dari posisi rukuk seorang mushalli bersiap-siap untuk merendahkan dirinya ke posisi yang lebih rendah di hadapan Allah Swt, yaitu dengan meletakan keningnya dalam posisi sujud. Meletakkan kening di atas tanah merupakan tingkatan tertinggi dari kerendahan diri manusia, dan seorang mushalli memandang kerendahan