Situs Resmi Komisi Bimbingan dan Dakwah Syura Ahlulbait Indonesia (ABI)
 

Tuntunan Salat Malam Raghaib

Tatacara Ritual

Berpuasa

Sebelum melaksanakan salat di malam Raghaib ini, dianjurkan untuk melaksanakan puasa sunah bulan Rajab.

Salat Malam Raghaib

Salat ini dapat dilaksanakan antara salat magrib dan isya, atau sebagian riwayat menyebut dilaksanakan di antara isya dan tengah malam. Salat ini terdiri dari 12 rakaat dengan salam setiap 2 rakaat. Setiap rakaat membaca:

1. Surah Al-Fatihah

2. Surah Al-Qadr 3 kali

3. Surah Al-Ikhlas 12 kali

Salawat

Setelah 12 rakaat salat tersebut sempurna, bacalah salawat berikut ini sebanyak 70 kali:

Allahumma solli ‘alaa Muhammadin-Nabiyyil Ummiy wa ‘alaa Aalih. Ya Allah, limpahkanlah salawat atas Muhammad Nabi yang Ummi dan atas keluarganya.

Sujud

Setelah itu sujudlah membaca sebanyak 70 kali:

Subbuhun Quddusun Rabbul malaaikati wa-r-ruuh. Mahasuci Mahakudus Tuhan para malaikat dan ruh.

Berdoa

Setelah itu bangkitlah dari sujud dan membaca sebanyak 70 kali:

Rabbi-ghfir wa-rham wa tajaawaz ‘ammaa ta’lam, innaka Anta-l-‘Aliyyu-l-A’zham Ya Allah ampunilah, kasihanilah, dan hapuskanlah segala dosa yang Engkau ketahui, karena Engkaulah Yang Mahatinggi lagi Mahaagung.

Sujud Kedua

Lalu sujud kembali membaca bacaan pada sujud pertama sebanyak 70 kali pula:

Subbuhun Quddusun Rabbul malaaikati wa-r-ruuh. Mahasuci Mahakudus Tuhan para malaikat dan ruh.

Berdoa

Setelah semua rangkaian salat ini dilaksanakan, kinilah saatnya memohon segala hajat yang diinginkan.

Demikianlah salah satu titik temu antara Sunnah dan Syiah berupa ritual di bulan Rajab yang disebut sebagai bulan Allah dalam riwayat dua mazhab besar Islam ini. Selamat mengamalkannya esok hari. Semoga Allah menerima seluruh amal kita.

Baca selengkapnya: “Salat Malam Raghaib: Salah Satu Titik Temu Ritual Sunnah dan Syiah

Written by
No comments

LEAVE A COMMENT