Situs Resmi Komisi Bimbingan dan Dakwah Syura Ahlulbait Indonesia (ABI)
 

Antara Tazkiyah dan Aktivitas Sosial (3)

  1. aktivitas-sosial3. Imam Jakfar al-Shadiq as berkata;

إنّ ثلاث نسوَة أتين رسول الله  (ص) فقالت: إحداهنّ: إنّ زوجي لا يأكل اللّحم. وقالت الأُخرى: إنّ زوجي لا يشمّ الطيّب. وقالت الأُخرى: إنّ زوجي لا يقرب النساء. فخرج رسول الله  (ص) يجرّ رداءه حتّى صعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال: ما بال أقوام من أصحابي لا يأكلون اللّحم، ولا يشمّون الطيّب، ولا يأتون النساء؟! أمّا إنّي آكل اللّحم، وأشمّ الطيب، وآتي النساء، فمن رغب عن سنّتي فليس منّي.

“Tiga orang perempuan mendatangi Rasulullah saw, dan satu di antara mereka berkata kepada beliau, ‘Suamiku tidak mau memakan daging.’ Perempuan lain berkata, ‘Suamiku tidak mau mencium wewangian.’ Perempuan lain lagi berkata, ‘Suamiku tidak mau menggauli isterinya.’ Rasulullah saw lantas keluar membawa jubahnya hingga menaiki mimbar, memuja dan memuji Allah kemudian bersabda; ‘Mengapa sebagian orang di antara para sahabatku tidak mau memakan daging, mencium wewangian, dan menggauli perempuan?! Sedangkan aku, sungguh memakan daging, mencium wewangian, dan menggauli perempuan, maka barangsiapa tidak menyukai sunnahku maka dia bukan dari golonganku.’”[1]

  1. Suatu hari Imam Ali as datang berkunjung ke rumah salah seorang sahabatnya, Ala’ bin Ziyad al-Haritsi, di Basrah, Irak. Menyaksikan luasnya rumah Ala’, Imam Ali as berkata;

ما كنت تصنع بسَعة هذه الدار وأنت إليها في الآخرة كنتَ أحوج؟ وبلى إن شئت بلغتَ بها الآخرة تقري فيها الضيف، وتصل فيها الرحم، وتُطِلع منها الحقوق مطالعها، فإذن أنت قد بلغت بها الآخرة.

“Mengapa kamu membuat rumah seluas ini, sedangkan kamu di akhirat lebih membutuhkannya? Tapi jika kamu hendak menjadikannya sebagai bekal di akhirat maka gunakanlah rumah itu sebagai tempat tamu, tempat menyambung tali sitarrahim, dan tempat penggalian hukum. Dengan begitu kamu dapat menjadikannya sebagai bekal untuk akhirat.”

Ala’ kemudian berkata, “Wahai Amirul Mukminin, aku ingin mengadukan kepadamu ihwal saudaraku, Ashim bin Ziyad.” Beliau bertanya, “Ada yang terjadi padanya?” Ala’ berkata, “Dia mengenakan jubah mantel (aba’ah) dan menjauh dari dunia.” Beliau berkata, “Bawalah dia kepadaku.” Setelah Ashim datang, beliau berkata kepadanya;

يا عُدَيّ نفسه لقد استهام بك الخبيث، أما رحمتَ أهلك وولدك، أترى الله أحلّ لك الطيّبات وهو يكره أن تأخذها؟! أنت أهون على الله من ذلك!

“Wahai musuh diri sendiri, setan yang keji telah menghilangkan rasa kasih sayang dalam dirimu. Tidakkah kamu kasihan kepada isteri dan anakmu? Apakah kamu mengira Allah menghalalkan hal-hal yang baik bagimu tapi Dia tidak suka jika kamu meraihnya? Kamu di sisi Allah lebih hina daripada (orang yang memperlakukanmu) demikian.”

Ashim berkata, “Wahai Amirul Mukminin, bukankah engkau sendiri mengenakan baju kasar dan memakan makanan yang tak sedap?”

Beliau menjawab;

ويحك إنّي لست كأنت، إن الله ـ تعالى ـ فرض على أئمّة العدل أن يقدّروا أنفسهم بضعفة الناس كي لا يتبيّغ بالفقير فقره.

“Celakalah kamu, aku bukan seperti kamu. Sesungguhnya Allah SWT mewajibkan kepada para pemimpin yang benar agar menyesuaikan diri dengan kaum lemah agar yang miskin tidak terkalutkan oleh kemiskinannya.”[2]

  1. Suatu hari ketika Imam Jakfar al-Shadiq as berpegangan pada Ibnu al-Qaddah atau kepada ayah Ibnu al-Qaddah tiba-tiba Ubbad bin Katsir menjumpai beliau sementara beliau saat itu sedang mengenakan pakaian yang bagus. Ubbad lantas berkata kepada beliau, “Wahai Abu Abdillah, sesungguhnya kamu adalah bagian dari Ahlul Bait Nabi, dan ayahmu pun demikian adanya, lantas mengapa engkau mengenakan pakaian bagus seperti ini? Alangkah baiknya seandainya engkau mengenakan pakaian yang tak sebagus ini.”

Beliau menjawab;

ويلك يا عبّاد ﴿مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ …﴾ إنّ الله عزّ وجلّ إذا أنعم على عبد نعمةً أحبّ أن يراها عليه ليس به بأس، ويلك يا عبّاد إنّما أنا بضعة رسول الله  (ص) فلا تؤذني.

“Celakalah kamu, wahai Ubbad, Katakanlah: Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?[3] Sesungguhnya apabila Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba maka Allah suka melihatnya ada dalam kenikmatan itu. Tidak ada masalah. Celakalah kamu, wahai Ubbad, sesungguhnya aku bagian dari Rasulullah saw maka janganlah kamu mengusik aku.”[4]

(bersambung)

[1] Al-Wasa’il, jilid 20, hal. 107, hadis 2.

[2] Nahj al-Balaghah, Khutbah 209. Lihat pula Bihar al-Anwar, jilid 70, hal. 121 – 122, dinukil dari Ibnu Abi al-Hadid.

[3] QS. Al-A’raf [7]: 32.

[4] Al-Wasa’il, jilid 5, hal. 16, salah satu bab tentang hukum pakaian (Ahkam al-Malabis), hadis 4.

No comments

LEAVE A COMMENT