Situs Resmi Komisi Bimbingan dan Dakwah Syura Ahlulbait Indonesia (ABI)
 

Fikih Quest 43: Salat Duha

TANYA:

Apakah dalam Mazhab Ahlulbait terdapat Salat Duha, seperti Ahlusunnah?

JAWAB:

Tidak disyariatkan Salat Duha dalam fikih Ahlulbait.[*]

Written by
No comments

LEAVE A COMMENT