Situs Resmi Komisi Bimbingan dan Dakwah Syura Ahlulbait Indonesia (ABI)
 

Infografis Mega Tragedi di Bulan Muharam

Setiap kali bulan Muharam tiba, tidak ada seorangpun yang melihat ayahku tertawa. Dan beliau selalu dikuasai oleh kesedihan dan kemurungan sampai tiba hari Asyura. Hari itu adalah hari musibah, kesedihan dan tangisannya dan bersabda: “Hari ini adalah hari di mana Husain a.s. mati syahid. (Imam Ali Ridha a.s.)

2 Muharam 61 H
Masuknya Imam Husain a.s. dan para sahabatnya Ke Karbala, yang merupakan permulaan peristiwa Asyura.

7 Muharam 61 H
Keluarga Imam Husain a.s. dilarang dan dicegah untuk sampai kepada air atas perintah Umar bin Sa’ad.

9 Muharam 61 H
Hari Tasu’a, di mana musuh mengepung Imam Husain a.s. dan para sahabatnya di Karbala. Pada malam harinya Imam a.s meminta kesempatan kepada musuh untuk melewati malamnya untuk beribadah dan doa.

10 Muharam 61 H
Kesyahidan Imam Husain a.s. dan 73 pengikut setianya di hari Asyura.

11 Muharam 61 H
Malam keterasingan keluarga Imam Husain dan diaraknya tawanan Karbala menuju Kufah.


No comments

LEAVE A COMMENT