Situs Resmi Komisi Bimbingan dan Dakwah Syura Ahlulbait Indonesia (ABI)
 

Fikih Quest 114: Hukum Membantu Orang Lain Menunaikan Zakat Fitrah


Pertanyaan:

Bolehkah membantu orang lain dengan sukarela dalam menunaikan zakat fitrah? Jika sudah dibantu menunaikan kewajibannya, apakah orang lain itu menjadi bebas dari kewajiban zakat fitrah?

Jawaban:
Sayyid Ali Khamenei
Tidak boleh membantu orang lain dalam menunaikan zakat fitrah dengan sukarela, dan bantuan itu tidak cukup kecuali orang (lain) itu memberikan hak perwakilan (kepada yang membantu).

Sayyid Ali Sistani
Tidak boleh membantu orang lain dalam menunaikan zakat fitrah, tetapi menunaikan zakat harus dengan permintaan dari orang yang wajib zakat. Jika tidak (ada permintaan), maka kewajibannya belum lepas.

Baca: Fikih Quest 78: Zakat Uang dan Kafarah Ibu Menyusui

No comments

LEAVE A COMMENT