Situs Resmi Komisi Bimbingan dan Dakwah Syura Ahlulbait Indonesia (ABI)
 

Infografis Ulama Syiah: Syekh Al-Kulayni

Ulama Imamiyah

Syekh Al-Kulayni
Muhammad (Abu Ja’far) bin Ya’qub bin Ishaq Al-Kulayni Ar-Razi

Wafat: Mei 941/Sya’ban 329 H

Salah satu ahli fikih dan hadis terpenting abad ke-3 dan ke-4 Hijriah. Ia sezaman dengan 4 deputi Imam Mahdi a.s.

Ia tumbuh besar di Ray, kemudian di Qom ia belajar dari para perawi hadis langsung dari Imam Ali Al-Hadi a.s. dan Imam Hasan al-Askari a.s.

Ia belajar kepada hampir 50 guru dan yang terkenal di antaranya Syekh Ali bin Ibrahim al-Qomi dan Syekh Muhammad bin Yahya al-‘Atthar.

Ia pindah ke Baghdad pada akhir hayatnya dan wafat di sana pada bulan Sya’ban tahun 329 H.

Pendapat Ulama tentang Syekh Al-Kulayni

At-Thusi:
“Sosok yang agung. Alim di bidang hadis. Ia memiliki sejumlah karya di antaranya Al-Kafi.”

An-Najasyi:
“Guru dan pemuka Syiah di Ray pada masanya. Ia orang tepercaya dalam bidang hadis.”

Ibnu al-Atsir:
“Dia seorang alim dalam mazhabnya, ulama besar, utama dan terkenal di kalangan mereka.”

Kitab al-Kafi merupakan salah satu 4 kitab hadis utama kalangan Muslim Syiah.

Al-Kafi

Terdiri dari 3 bagian utama: ushul (pokok), furu’ (cabang), dan raudah (taman). Dibagi menjadi 44 bab dan 8 bagian.

Al-Kulayni menyelesaikan penulisannya dalam tempo 20 tahun. Ia mengumpulkan hadis ke pelbagai negeri. Ia mendatangi pelbagai guru dan pemilik ijazah hadis yang di antara mereka bertemu langsung dengan Imam.

[*]

Baca juga: 8 Karakter Mukmin

Written by
No comments

LEAVE A COMMENT