Situs Resmi Komisi Bimbingan dan Dakwah Syura Ahlulbait Indonesia (ABI)
 

Salam Duka atas Syahadah Imam Muhammad al-Jawad a.s.

Dewan Syura AHLULBAIT INDONESIA mengucapkan salam duka atas syahadah Imam Muhammad Al-Jawad a.s.

[29 Dzulqa’dah]

Baca: “Kisah-kisah Menarik Imam Jawad a.s. (I)
Baca: “Kisah-kisah Menarik Imam Jawad a.s. (II)

 

Written by
No comments

LEAVE A COMMENT