Situs Resmi Komisi Bimbingan dan Dakwah Syura Ahlulbait Indonesia (ABI)
 

VIDEO: Pesan Imam Ali Ridha as tentang Kedudukan Tinggi di Surga

Imam Ali ar-Ridha ‘alayhis salam berkata:

“Wahai Ibnu Syabib, jika engkau menyukai berkedudukan tertinggi di surga bersama kami, bersedihlah atas kesedihan kami dan berbahagialah atas kebahagiaan kami. Cintai dan taatilah kami. Seandainya seseorang mencintai sebongkah batu, niscaya Allah ‘Azza wa Jalla akan membangkitkannya bersama batu itu pada hari Kiamat.”

(‘Uyun Akhbar ar-Ridha, j. 1, h. 300)

[*]

Baca: Beberapa Nasihat Imam Husain A.S.

Written by
No comments

LEAVE A COMMENT