Situs Resmi Komisi Bimbingan dan Dakwah Syura Ahlulbait Indonesia (ABI)
 

SafinahQuote: Bumi dan Hujah

Imam Ja’far as-Shadiq a.s.:

“Sejak Allah menciptakan Adam, bumi tidak pernah kosong dari hujah-Nya, baik ia hadir yang terkenal atau pun gaib yang tersembunyi.” (Mizan al-Hikmah, j. 1, h. 118)

[*]

Baca: Doa-doa untuk Kemudahan Rezeki

Written by
No comments

LEAVE A COMMENT